ปรึกษาแพ็คเกจทัวร์ โทร.หรือ Whatsapp +66 61 539 4695 / +66 61 539 4965

รือหางยาว เป็นหนึ่งในพาหนะทางน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใช้เครื่องยนต์เคลื่อนที่ด้วยตนเองเป็นระบบส่งกำลังหลัก ตัวเรือถูกออกแบบให้บรรจุผู้โดยสารข้ามแม่น้ำหรือทะเล

พันธมิตรของเรา