ปรึกษาแพ็คเกจทัวร์ โทร.หรือ Whatsapp +66 61 539 4695 / +66 61 539 4965

เกาะไข่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพรุใน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยาวใหญ่ ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ ของเอกชน 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่นอก ชื่อ “เกาะไข่” มาจากลักษณะเกาะที่มีขนาดเล็ก ตั้งอยู่กลางทะเลคล้าย “ไข่ดาว” เรียงตัวอยู่ระหว่างเกาะสิเหร่ (เกาะภูเก็ต) และเกาะยาวใหญ่ (พังงา) เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากภูเก็ต ด้วยน้ำทะเลที่ใสสะอาด ปะการังสวย การเดินทางสะดวกและปลอดภัย ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที

พันธมิตรของเรา